X Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym
Kraków, 28-29 października 2005 r.

Zawody odbywają się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesora Karola Musioła- Strona główna
- Wyniki zawodów
- Treści zadań
- Wzorce i testy
- Zdjęcia
- Przebieg zawodów
- Regulamin zawodów
- Ustalenia techniczne
- Historia zawodów
- Rejestracja
- Rozwiązania
- Adresy i dojazd
- Linki konkursoweSponsor zawodów:

MOTOROLA

Rejestracja drużyn i zawodników

Z przyjemnoscią informujemy, że Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym zostały włączone do wstępnych zawodów ACM-u. Dlatego też, tegoroczna rejestracja drużyn startujących w Mistrzostwach będzie odbywać się poprzez formularz ACM International Collegiate Programming Contest na stronie http://icpc.baylor.edu/icpc/. Aby zarejestrować się na Mistrzostwa, należy wybrać konkurs:
   Region: Central Europe
   Preliminary - Poland.

Rejestracji powinien dokonać opiekun drużyn. Prosimy o wypełnienie formularza dla:

  • uczelni (w polu memo widniejącym na formularzu proszę oprócz adresu korespondencyjnego wpisać dokładne dane jakie mają pojawić się na fakturze: nazwa uczelni, adres i NIP)
  • opiekuna drużyn
  • zgłoszonych drużyn (wystarczy nazwa drużyny)

Bardzo prosimy, aby te informacje zostały wprowadzone do środy 12 X 2005. Skład drużyn trzeba będzie tą samą drogą dostarczyć do 21 X 2005. Zgłoszenia drogą mailową nie będą przyjmowane.

Zaakceptowane drużyny będą widoczne poprzez tę strone najpóźniej we czwartek 13 X 2005. Informacje o liczbie zaakceptowanych drużyn zostaną też rozesłane w czwartek drogą mailową.

Zasady

W zawodach mogą brać udział zespoły reprezentujące polskie uczelnie wyższe. Zespoły mogą składać się z co najwyżej trzech osób - studentów uczelni, która zgłasza drużynę.

Uczelnie mogą zgłosić gotowość wystawienia do zawodów dowolnej liczby drużyn, przy czym organizatorzy gwarantują uczestnictwo w zawodach co najmniej jednej drużyny z każdej uczelni. Sposób podziału pozostałych miejsc, zależny od kolejności zgłoszeń, opisany jest w regulaminie zawodów.

W zawodach nie mogą brać udziału osoby, które ukończyły już jakiekolwiek studia w kraju lub za granicą (za wyjątkiem studiów licencjackich) lub które już dwukrotnie uczestniczyły w finałach ACM International Collegiate Programming Contest. Potwierdzeniem spełnienia przez członków zespołów warunków uczestnictwa jest zaświadczenie wystawione przez uczelnię, z której pochodzą studenci.

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w Mistrzostwach wynosi 160 zł od osoby (zawodnika oraz opiekuna). Opłata obejmuje wyżywienie w czasie zawodów oraz, w przypadku osób spoza Krakowa, nocleg z piątku na sobotę.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Bank BPH SA
95 1060 0076 0000 3200 0047 7690
Tytuł wpłaty: AMPPZ 2005

Dowód wpłaty proszę przefaksować na numer (12) 634 18 65 najpóźniej do 21 października 2005r.

e-mail: amppz.tcs.uj.edu.pl