IX Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym
Kraków, 22-23 października 2004 r.

Zawody odbywają się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesora Franciszka Ziejki


Gość
- Strona główna
- Wyniki zawodów
- Treści zadań
- Zdjęcia
- Przebieg zawodów
- Regulamin zawodów
- Historia zawodów
- Adresy i dojazd
- Drużyny
- Linki konkursowe
- Rejestracja
- WejścieSponsor zawodów:

COMARCH

Rejestracja drużyn i zawodników

Zasady

W zawodach mogą brać udział zespoły reprezentujące polskie uczelnie wyższe. Zespoły mogą składać się z co najwyżej trzech osób - studentów uczelni, która zgłasza drużynę.

Uczelnie mogą zgłosić gotowość wystawienia do zawodów dowolnej liczby drużyn, przy czym organizatorzy gwarantują uczestnictwo w zawodach co najmniej jednej drużyny z każdej uczelni. Sposób podziału pozostałych miejsc, zależny od kolejności zgłoszeń, opisany jest w regulaminie zawodów.

W zawodach nie mogą brać udziału osoby, które ukończyły już jakiekolwiek studia w kraju lub za granicą (za wyjątkiem studiów licencjackich) lub które już dwukrotnie uczestniczyły w finałach ACM International Collegiate Programming Contest. Potwierdzeniem spełnienia przez członków zespołów warunków uczestnictwa jest zaświadczenie wystawione przez uczelnię, z której pochodzą studenci.

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w Mistrzostwach wynosi 150 zł od osoby (zawodnika oraz opiekuna). Opłata obejmuje wyżywienie w czasie zawodów oraz, w przypadku osób spoza Krakowa, nocleg z piątku na sobotę.

Rejestracja drużyn

Zgłaszanie drużyn i zawodników przebiegać będzie w dwóch etapach:

- do 4 pażdziernika 2004 - zgłaszanie liczby drużyn

Uczelnie powinny w tym terminie zadeklarować, ile drużyn chcą wystawić w zawodach. Zgłoszenia drużyn reprezentujących uczelnię powinien dokonać drogą mailową (amppz.tcs.uj.edu.pl) pracownik tej uczelni. Uwaga: z każdej uczelni przyjmowane będzie jedno zgłoszenie (może to oznaczać konieczność porozumienia pomiędzy jednostkami uczelni prowadzącymi studia informatyczne).

8 października 2004 zostaną rozesłane zawiadomienia o liczbie przyjętych drużyn (z każdej uczelni, która przyśle zgłoszenie, zostanie przyjęta co najmniej jedna drużuna - patrz regulam zawodów).

Uwaga: liczba przyjętych drużyn zależeć może od kolejności zgłoszeń.

- do 15 października 2004 - dostarczanie imiennych list zawodników i opiekunów oraz kopii potwierdzeń wpłaty

Wymienione powyżej informacje powinny być podane za pomocą odpowiedniego formularza internetowego (adres tego formularza zostanie rozesłany razem z informacją o liczbie przyjętych drużyn). Zgłoszenia drogą mailową nie będą przyjmowane.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Bank BPH SA
95 1060 0076 0000 3200 0047 7690

Tytuł wpłaty: AMPPZ 2004

Dowód wpłaty proszę przefaksować na numer (12) 634 18 65 najpóźniej 15 października 2004r.

e-mail: amppz.tcs.uj.edu.pl